arm: rmobile: Fix HDMI output for BLANCHE board
authormasakazu.mochizuki.wd@hitachi.com <masakazu.mochizuki.wd@hitachi.com>
Tue, 17 May 2016 04:53:03 +0000 (13:53 +0900)
committerNobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@nigauri.org>
Wed, 17 Aug 2016 01:25:35 +0000 (10:25 +0900)
commitd8fc402aa2af7653c6e8de055d748e58cf3f4771
treed84dcad9dab8dcacb108e5a6ff3a53f32f358c8b
parent6f107e4cf6f9c7beddad5878e83436823bff3fa8
arm: rmobile: Fix HDMI output for BLANCHE board

This commit fixes HDMI output for BLANCHE board

Signed-off-by: Masakazu Mochizuki <masakazu.mochizuki.wd@hitachi.com>
Signed-off-by: Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@nigauri.org>
board/renesas/blanche/blanche.c